Home Full Screen

Velkommen til Sætre Gård

Sætre Gården med tilhørende bygninger ble tidlig på 1980-tallet av Riksantikvaren definert som kulturminne av høy verdi. Det gjelder både bygningene og samspillet med landskapet omkring. Hurum kommune har utarbeidet en egen Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i samarbeid med NIKU (Norsk Institutt for kulturminneforskning). I hht planen så skal Sætre Gården integreres i den levende kommunekulturen og være en ressurs for fremtidig utvikling av kommunen.

Les mer om oss

Følg oss på sosiale medier

På Instagram og Facebook publiserer vi aktuelle event og ting som skjer på Gården. Følg oss og hold deg oppdatert!

Finn oss