Kontakt Oss

KONTAKT OSS

kontaKt oss

Stiftelsen Sætre Gård

mail: post@saetregaard.no

Styret

Styreleder Tormod Brekke

Nestleder Marita Jansen

Styremedlem Roar Svendsen

Styremedlem Arnfinn Weseth

Varamedlem Jorid Vee Einskar

 

 

Venneforeningen

Saetregard.venneforening@gmail.com

Styret
Leder: Viktor Evensen
Nestleder: Janne Beate Utåker
Sekretær: Kaya Eidtang
Kasserer: Thone Eidtang
Styremedlem og leder av arrangementsutvalget: Asle Lien
Styremedlem: Gretha Søbye
Styremedlem: Pia Grønsaas