Om Oss

Stiftelsen

Om oss

Sætre Gård med nærmeste omgivelser og badehus er vurdert som kulturmiljø med høy verneverdig.

Gården ble i 2013 gitt fra tidligere eier Bodil Riisberg som gave til en stiftelse. Stiftelsen Sætre Gård ble opprettet mars 2013 og driftes i dag av et styre. Stiftelsen har ingen ansatte og styremedlemmene mottar ikke honorar for sine verv. Alt arbeid er dugnadsbasert.

Hovedformålet med stiftelsen er å holde gården er å bevare gården på antikvarisk forsvarlig vis.

Sætre Gård ligger i tettstedet Sætre og eiendommen, som består av våningshus, sidebygning og badehus, ligger ned mot Oslofjorden. Det nåværende tomtearealet er på ca 2,5 mål opparbeidet hage og består av pryd- og bærbusker og en del gamle, store trær.
Arkeologiske funn viser at det trolig har vært bosetting på Sætre gården allerede i vikingtiden. Den eldste delen av våningshuset antas å være fra sent på 1700-tallet.

I dag er Sætre Gård åpen for allmennheten der alle kan komme innom for å oppleve stedet.

I tillegg har Sætre Gård en Venneforening som arrangerer ulike kulturelle arrangementer hele året.

Våre samarbeidspartnere er:

Følg Stiftelsen på Facebook