Om Oss

Stiftelsen

Om oss

Sætre Gård med nærmeste omgivelser og badehus er vurdert som kulturmiljø med høy verneverdig.

Gården ble i 2013 gitt fra tidligere eier Bodil Riisberg som gave til en stiftelse. Stiftelsen Sætre Gård ble opprettet mars 2013 og driftes i dag av et styre. Stiftelsen har ingen ansatte og styremedlemmene mottar ikke honorar for sine verv. Alt arbeid er dugnadsbasert. Stiftelsen leier ut deler av hovedhuset til et spisested slik at huset på den måten kan benyttes av allmennheten og Stiftelsen får inntekter til å dekke løpende vedlikehold.

Hovedformålet med stiftelsen er å holde gården er å bevare gården på antikvarisk forsvarlig vis.

Følg Stiftelsen på Facebook