Om Oss

Stiftelsen

Om oss

Sætre Gård med nærmeste omgivelser og badehus er vurdert som kulturmiljø med høy verneverdig.

Gården ble i 2013 gitt fra tidligere eier Bodil Riisberg som gave til en stiftelse. Stiftelsen Sætre Gård ble opprettet mars 2013 og driftes i dag av et styre. Stiftelsen har ingen ansatte og styremedlemmene mottar ikke honorar for sine verv. Alt arbeid er dugnadsbasert. 

Hovedformålet med stiftelsen er å holde gården er å bevare gården på antikvarisk forsvarlig vis.

Våre samarbeidspartnere er:

Følg Stiftelsen på Facebook