Venneforeningen

Venneforeningen

Venneforeningen

Sætre Gårds Venneforening
skal bidra til at Sætre Gård kan være et kulturelt og sosialt samlingssted i Sætre sentrum ved å engasjere til bruk og bevaring av eiendommen.

Bruk og bevaring er to sider av samme sak, og med entusiasme og aktiv dugnadsinnsats kan vi sammen videreutvikle arven/gaven fra Bodil Risberg.
Bli medlem ved å betale 200 kr. til kontonr: 1503 48 77545.
Kontakt oss gjerne på e-post; Saetregard.venneforening@gmail.com

Eventer og Aktiviteter

Følg Venneforeningen på Facebook