Om Sætre Gård

Restaurant

Stiftelsen

Stiftelsen står for å bevare gården på antikvarisk forsvarlig vis. De står for vedlikeholdet som trengs på tomten og bygningene.